Lokalbestyrelsen

Lone Hyldig

Lokalformand

Ole Moltsen Nielsen

Næstformand

Erik Kjær Jørgensen

Bestyrelsesmedlem

Orla Kjærgaard

Bestyrelsesmedlem

Søren Kjær Jørgensen

Bestyrelsesmedlem

  • :

Kenneth Birch

2. suppleant

  • Tlf.: