Lokalbestyrelsen

Lone Hyldig

Lokalformand

Erik Kjær Jørgensen

Næstformand

Orla Kjærgaard

Bestyrelsesmedlem

Kenneth Birch

Bestyrelsesmedlem

  • Tlf.:

Evy Birch

Bestyrelsesmedlem

Søren Kjær Jørgensen

1. suppleant

  • :

Ole Moltsen Nielsen

2. suppleant